ปุ่มคลิก-ดาวน์โหลด-PDF-ไฟล์-สเปคสินค้า-โซล่าเซลล์-By-AEC-brand            1 Good Morning 15X สปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ รุ่นสว่างเช้า พร้อมโหมดใช้งานหน้าฝน 2 Good Morning 15X สปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ รุ่นสว่างเช้า พร้อมโหมดใช้งานหน้าฝน 14-สปอร์ตไลท์-โซล่าเซลล์-15X-Good-Morning-รุ่นสว่างเช้า-มีใช้งานหน้าฝน-และตั้งเวลาปิดอัตโนมัติได้