Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: 0฿

ทำไมเราถึงแนะนำ ?

LED T5 แบรนด์ AEC BRAND เป็นผลิตภัณฑ์ หลอดไฟ LED คุณภาพสูง ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของไทยและญี่ปุ่น  日本のテクノロジー โดย หลอดไฟ LED  T5เป็นหลอดไฟ LED รุ่นที่หาซื้อยากมาก เพราะมีปริมาณคนใช้น้อย ดังนั้นจึงไม่ค่อยจะมีผู้ประกอบการหลอดไฟ  LED ทำตลาดหลอดไฟ รุ่นนี้กัน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมา มีโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองไทย หลายๆโรง ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ไปเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ T5 ซึ่งตัวหลอด T5 มีขนาดสั้นกว่า และขั้วหลอดก็เล็กกว่าหลอด T8 เดิม ทำให้โรงงาน มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนโคมไฟด้วย ซึ่งโคมไฟ T5 มีราคาที่แพงมาก

ในปัจจุบัน เมื่อมีเทคโนโลยี หลอดไฟ LED เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งหลอดไฟ LED เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ประหยัดพลังงานมากกว่า หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ถึง 2 เท่า แต่โรงงานหลายๆโรง ก็ติดปัญหา ที่ไม่สามารถนำหลอดไฟ LED  T8 มาใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ได้ เพราะมีขนาดไม่เท่ากัน ถ้าจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED T8 ก็ต้องลงทุนซื้อโคมไฟใหม่ ดังนั้นเราจึงออกแบบหลอด LED T5รุ่นพิเศษขึ้นมา เพื่อให้โรงงานที่มีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ T5 เก่าอยู่ สามารถเปลี่ยนมาใช้ หลอด LED T5ใหม่ได้