อัตราความประหยัด ระบบ Solar Cell

เมื่อพูดถึง โซล่าเซลล์ เชื่อว่า เพื่อนๆชาว “Solar Life” หลายๆคน ต่างก็คงพอจะรู้จักกันมาบ้างแล้วว่า Solar Cell สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ แต่ถ้าจะถามแบบเจาะลึกลงไปอีกว่า แล้วการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ มันสามารถประหยัดไฟให้กับเราได้ ปีละกี่บาท คุ้มค่า กับการลงทุนหรือไหม ?

คำถามนี้ คงเป็นคำถามที่ พวกเราหลายๆคน กำลังต้องการคำตอบกัน

AEC BRAND Solar Cell Break-even point 00

ตัวอย่างการคำนวณ อัตราการประหยัดพลังงาน จากการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

( แผงโซล่าเซลล์ แบบ 310W ต่อ 1 แผง / อัตราค่าไฟเฉลี่ยที่ 4 บาท ต่อ 1 ยูนิต / เฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 4.5 ชม.ต่อวัน )


AEC BRAND Solar Cell Break-even point 1

แบบที่ 1 Solar Home

Solar Home ขนาด 1 kW  ใช้แผง โซล่าเซลล์ แผงใหญ่ จำนวน 4 แผง ( ขนาดแผงโดยประมาณ ยาว 2 เมตร สูง 0.9 เมตร น้ำหนักต่อแผงประมาณ 22 kg- 26 kg)

อัตราการประหยัดไฟ

 • 1 เดือน ประหยัดค่าไฟได้ เดือนละ 670 บาท
 • 1 ปี ประหยัดค่าไฟได้ 8,035 บาท
 • 25 ปี ประหยัดค่าไฟได้ 200,880 บาท ( หมายเหตุ แผงโซล่าเซลล์ มีอายุการใช้งานยาวนาน ประมาณ 25 ปี )

AEC BRAND Solar Cell Break-even point 1a

อัตราการลดโลกร้อน 

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ( Co2) ได้ 1,412 kg / ต่อปี
 • เทียบเท่ากับการ ปลูกต้นไม้ 14 ต้น / ต่อปี

AEC BRAND Solar Cell Break-even point 2

แบบที่ 2 Solar Office

Solar Office ขนาด 3 kW  ใช้แผง โซล่าเซลล์ แผงใหญ่ จำนวน 10 แผง ( ขนาดแผงโดยประมาณ ยาว 2 เมตร สูง 0.9 เมตร น้ำหนักต่อแผงประมาณ 22 kg- 26 kg)

อัตราการประหยัดไฟ

 • 1 เดือน ประหยัดค่าไฟได้ เดือนละ 1,674 บาท
 • 1 ปี ประหยัดค่าไฟได้ 20,088 บาท
 • 25 ปี ประหยัดค่าไฟได้ 502,200 บาท ( หมายเหตุ แผงโซล่าเซลล์ มีอายุการใช้งานยาวนาน ประมาณ 25 ปี )

AEC BRAND Solar Cell Break-even point 2a

อัตราการลดโลกร้อน 

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ( Co2) ได้ 3,529 kg / ต่อปี
 • เทียบเท่ากับการ ปลูกต้นไม้ 35 ต้น / ต่อปี

AEC BRAND Solar Cell Break-even point 3

แบบที่ 3 Solar Resort

Solar Resort ขนาด 5 kW  ใช้แผง โซล่าเซลล์ แผงใหญ่ จำนวน 18 แผง ( ขนาดแผงโดยประมาณ ยาว 2 เมตร สูง 0.9 เมตร น้ำหนักต่อแผงประมาณ 22 kg- 26 kg)

อัตราการประหยัดไฟ

 • 1 เดือน ประหยัดค่าไฟได้ เดือนละ 3,013 บาท
 • 1 ปี ประหยัดค่าไฟได้ 36,158 บาท
 • 25 ปี ประหยัดค่าไฟได้ 903,960 บาท ( หมายเหตุ แผงโซล่าเซลล์ มีอายุการใช้งานยาวนาน ประมาณ 25 ปี )

AEC BRAND Solar Cell Break-even point 3a

อัตราการลดโลกร้อน 

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ( Co2) ได้ 6,353 kg / ต่อปี
 • เทียบเท่ากับการ ปลูกต้นไม้ 64 ต้น / ต่อปี

AEC BRAND Solar Cell Break-even point 4

แบบที่ 4 Solar Hotel

Solar Hotel ขนาด 10 kW  ใช้แผง โซล่าเซลล์ แผงใหญ่ จำนวน 36 แผง ( ขนาดแผงโดยประมาณ ยาว 2 เมตร สูง 0.9 เมตร น้ำหนักต่อแผงประมาณ 22 kg- 26 kg)

อัตราการประหยัดไฟ

 • 1 เดือน ประหยัดค่าไฟได้ เดือนละ 6,026 บาท
 • 1 ปี ประหยัดค่าไฟได้ 72,317 บาท
 • 25 ปี ประหยัดค่าไฟได้ 1,807,920 บาท ( หมายเหตุ แผงโซล่าเซลล์ มีอายุการใช้งานยาวนาน ประมาณ 25 ปี )

AEC BRAND Solar Cell Break-even point 4a

อัตราการลดโลกร้อน 

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ( Co2) ได้ 12,705 kg / ต่อปี
 • เทียบเท่ากับการ ปลูกต้นไม้ 127 ต้น / ต่อปี

AEC BRAND Solar Cell Break-even point 5

แบบที่ 5 Solar Building

Solar Building ขนาด 50 kW  ใช้แผง โซล่าเซลล์ แผงใหญ่ จำนวน 180 แผง ( ขนาดแผงโดยประมาณ ยาว 2 เมตร สูง 0.9 เมตร น้ำหนักต่อแผงประมาณ 22 kg- 26 kg)

อัตราการประหยัดไฟ

 • 1 เดือน ประหยัดค่าไฟได้ เดือนละ 30,132 บาท
 • 1 ปี ประหยัดค่าไฟได้ 361,584 บาท
 • 25 ปี ประหยัดค่าไฟได้ 9,039,600 บาท ( หมายเหตุ แผงโซล่าเซลล์ มีอายุการใช้งานยาวนาน ประมาณ 25 ปี )

AEC BRAND Solar Cell Break-even point 5a

อัตราการลดโลกร้อน 

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ( Co2) ได้ 63,528 kg / ต่อปี
 • เทียบเท่ากับการ ปลูกต้นไม้ 635 ต้น / ต่อปี

AEC BRAND Solar Cell Break-even point 6

แบบที่ 6 Solar Factory

Solar Factory ขนาด 100 kW  ใช้แผง โซล่าเซลล์ แผงใหญ่ จำนวน 400 แผง ( ขนาดแผงโดยประมาณ ยาว 2 เมตร สูง 0.9 เมตร น้ำหนักต่อแผงประมาณ 22 kg- 26 kg)

อัตราการประหยัดไฟ

 • 1 เดือน ประหยัดค่าไฟได้ เดือนละ 66,960 บาท
 • 1 ปี ประหยัดค่าไฟได้ 803,520 บาท
 • 25 ปี ประหยัดค่าไฟได้ 20,088,000 บาท ( หมายเหตุ แผงโซล่าเซลล์ มีอายุการใช้งานยาวนาน ประมาณ 25 ปี )

AEC BRAND Solar Cell Break-even point 6a

อัตราการลดโลกร้อน 

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ( Co2) ได้ 141,174 kg / ต่อปี
 • เทียบเท่ากับการ ปลูกต้นไม้ 1,412 ต้น / ต่อปี

“ทักทายกัน ประสาคนรัก Solar Cell”

ในการติดตั้ง โซล่าเซลล์ เราต้องคำนึงถึง ความเหมาะสมในการใช้งานด้วย

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเป็นพนักงานออฟฟิศ ที่ตอนเช้า พอพระอาทิตย์ขึ้น เราก็ขับรถออกไปทำงาน และกลับบ้านในตอนเย็น หลังจากพระอาทิตย์ตก

กรณีนี้ ไม่เหมาะที่จะติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์เอา ไว้ในบ้าน เพราะตอนที่มีแสงแดด โซล่าเซลล์ของเรา จะทำหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมา แต่เรากลับไม่มีเวลาได้ใช้มัน แต่พอถึงตอนเย็น และตอนกลางคืน ที่เราต้องการจะใช้ ปรากฏว่า ไม่มีแสงแดดให้ผลิตไฟฟ้าเสียอีก

จริงอยู่ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก โซล่าเซลล์ เราสามารถ นำมาเก็บไว้ ในแบตเตอรี่ เพื่อนำมาใช้งานในตอนกลางคืนได้ แต่มันก็เหมาะกับการใช้ในปริมาณที่ไม่มาก เช่นเหมาะกับการใช้ใน โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ หรือ สปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ แต่ไม่เหมาะกับใช้ในไฟทั้งระบบของบ้าน

เพราะถ้าเราต้องการแบบนั้น เราจะต้องติดตั้ง ตู้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ที่มีราคาแพงมาก และไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน นั่นเอง


อย่าลืม กด Like & แชร์ บทความ Solar Cell สำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทีมงาน Solar Life ของเราด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ