Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

.

“ประวัติ AEC BRAND”

บริหารงานโดย บจก.เออีซี เอกซ์พอร์ต ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2015 (ปีเดียวกับอาเซียน)

AEC brand | เกิดจากการรวมกลุ่มกันของ ทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่

ร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมไทย (ในโครงการ Smart Tech) เพื่อช่วยกันพัฒนา

ปั๊มน้ำหอยโซล่าเซลล์ และปั๊มน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย

.

แผนที่-สตูดิโอ-ยูทูปพี่หมีโซล่าเซลล์

สตูดิโอ AEC brand 

Studio AEC brand บริหารงานโดย บริษัท เออีซี เอกซ์พอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การเรียนรู้ โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร อาคารเลขที่ 37/298 ถ.ลาดปลาเค้า ซ.62 อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. (หมายเหตุ ที่สตูดิโอมีการถ่ายยูทูปสอนโซล่าเซลล์ ทุกวัน กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า ก่อนเดินทางมา)

Logo-AEC-brand-ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์-เพื่อการเกษตร

ความหมายของคำว่า”AEC brand” 

AEC brand คือเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการ ของบริษัท เออีซี เอกซ์พอร์ต จำกัด มีความหมายดังต่อไปนี้คือ A = Agriculture พี่น้องเกษตรกร | E = Energy พลังงานจากโซล่าเซลล์ | C = Center “ศูนย์กลางการเรียนรู้ | รวมกันเป็น ศูนย์การเรียนรู้โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร”

โรงงานอุตสาหกรรม-ในโครงการ-Smart-Tech-ผู้ผลิตปั๊มโซล่าเซลล์

โรงงานผู้ผลิตปั๊มน้ำให้กับ “AEC brand”

 ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ภายใต้แบรนด์ AEC brand คือปั๊มน้ำที่ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยโรงงานอุตสาหกรรมไทย ในโครงการ Smart Tech ผู้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ให้กับช่องยูทูปพี่หมีโซล่าเซลล์ เพื่อทำหน้าที่พัฒนาปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย 

จุดเด่น-ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์-AEC-brand

จุดเด่นของ ปั๊มโซล่าเซลล์ “AEC brand”

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ จาก AEC brand ทุกรุ่นทุกแบบ ได้รับพัฒนามาเป็นพิเศษ ให้ติดตั้งง่าย และมีราคาประหยัด ทำให้พี่น้องเกษตรกร สามารถติดตั้งปั๊มได้ด้วยตัวเองที่บ้าน เพียงแค่เสียบปลั๊กติด (สะดวกมาก เพราะไม่ต้องเสียเงิน ไปจ้างใครมาติดตั้งให้อีก)

Youtube-พี่หมีโซล่าเซลล์-By-AEC-brand

ช่องยูทูปแชนแนล พี่หมีโซล่าเซลล์ 

ช่อง Youtube แชนแนล “พี่หมีโซล่าเซลล์”  คือช่องยูทูป ที่ทำคอนเทน สอนวิธีการนำเอาปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ไปใช้ในการช่วยลดต้นทุนในการทำการเกษตร ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย โดยคลิปยูทูป ช่องพี่หมีโซล่าเซลล์ จะออนแอร์ ทางยูทูป ทุกๆวันศุกร์ เวลา 18.00 น.( ทุกสัปดาห์)

ที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่-AEC-brand

ทีมงาน ที่ปรึกษาเกษตกรรุ่นใหม่  

 ทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ จาก AEC brand คือน้องๆกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เรียนจบด้านการเกษตรโดยตรง มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ด้านการเกษตร และวิธีการนำเอาเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ ไปใช้ในการช่วยลดต้นทุนในการทำการเกษตร