นโยบายการรับประกันสินค้า / การยกเลิกการสั่งซื้อ/ การคืนสินค้า/ การคืนเงิน

1.การประกันสินค้า ( Warrantay )

  • กรณีสินค้ามีปัญหา ภายในระยะเวลาประกัน ( Warrantay ) ทางศูนย์บริการ จะดำเนินการซ่อมบำรุงให้ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือค่าขนส่ง
  • กรณีสินค้าเสียหาย ภายใต้ความรับผิดชอบของลูกค้า หรือการใช้งานผิดประเภท ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมและการขนส่ง แม้ว่าสินค้านั้นจะยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน ( Warrantay ) ก็ตาม
  • กรณีสินค้าหมดประกัน ( Warrantay ) ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซม และค่าขนส่ง

2.การคืนสินค้า / การยกเลิกการสั่งซื้อ 

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ ทุกชิ้นทั้งหมด ที่ได้รับใส่ในกล่อง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
  • ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้การยกเลิกการสั่งซื้อ มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 
  • สินค้าต้องไม่มีการชำรุด เสียหาย อันเกิดจากการกระทำของลูกค้า ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ และบรรจุภัณฑ์ ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

3.การคืนเงิน

  • กรณียกเลิกการสั่งสินค้า (ก่อนได้รับสินค้า)  ลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว จะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบ ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับการแจ้งยกเลิก 
  • กรณีรับสินค้าแล้ว แต่ขอยกเลิก ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วจะต้องส่งคืนสินค้า โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบ ภายใน 15 วัน หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงบริษัทและได้มีการตรวจสอบสภาพสินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้ว 

4.กรณีมีข้อสงสัย 

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ Tel 081-7500-374