ขั้นตอนที่ 1 เลือกสินค้า ที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกจำนวนสินค้า แล้วกดปุ่มหยิบใส่ตะกร้า

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบตะกร้าสินค้า แล้วดำเนินการกดปุ่ม Checkout

ขั้นตอนที่ 4 กรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า แล้วดำเนินการกดปุ่มสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อย