วิธีการชำระเงิน ค่าสินค้า บริษัท AEC EXPORT จำกัด

1.ชำระค่าสินค้าได้ที่บริษัท AEC EXPORT

  • ลูกค้าสามารถ ชำระเงินค่าสินค้า ได้ที่ บริษัท AEC EXPORT ตั้งอยู่ที่ 37/298 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 
  • โดยที่ บริษัท AEC EXPORT จะมีทีมช่างเทคนิค คอยสอนความรู้เรื่องการนำเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ ไปใช้ในการลดต้นทุนในการทำการเกษตรให้ฟรี! 
  • บริษัท AEC EXPORT เปิดทำการใน วันอังคาร – ถึงวันพฤหัส เวลา 10.00 – 16.00 น.

2.ชำระค่าสินค้าโดยการโอนเข้าธนาคารชื่อบัญชีบริษัทเออีซีเอกซ์พอร์ตจำกัด

  • สำหรับลูกค้าบริษัท หรือลูกค้าองค์กร ภาครัฐ และเอกชน สามารถชำระเงิน เป็นเช็คสั่งจ่าย ในนามบริษัทได้
  • สำหรับลูกค้าทั่วๆไป สามารถชำระเงินค่าสินค้า โดยการโอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี “บริษัท เออีซี เอกซ์พอร์ต จำกัด” ได้

3.กรณีมีข้อสงสัย

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ Tel 081-7500-374

( ** หมายเหตุ สินค้าที่คุณลูกค้าสั่งซื้อทุกรายการ จะเป็นรายการสินค้าที่รวม Vat 7% เรียบร้อยแล้ว โดยคุณลูกค้าทุกคน สามารถภาคภูมิใจได้ว่า ทุกคำสั่งซื้อของคุณลูกค้า บริษัท AEC EXPORT ได้ดำเนินการเสียภาษีนิติบุคคล อย่างถูกต้องทุกรายการ และได้นำส่งภาษีให้กับภาครัฐของเรา นำไปใช้ในการพัฒนาประเทศของเรา ต่อไป )