สเปค-ไฟถนน-โซล่าเซลล์-30XPRO-แบรนด์-AEC-SOLAR-CELL-หน้า-1 สเปค-ไฟถนน-โซล่าเซลล์-30X-PRO-แบรนด์-AEC-SOLAR-CELL-หน้า-2