ดาวน์โหลด-หนังสือคู่มือโซล่าเซลล์-AECbrand

★ คอร์สเรียนฟรี! ความรู้พื้นฐาน SOLAR CELL

คอร์สสอนฟรี! ความรู้พื้นฐาน SOLAR CELL | สำหรับพี่น้องเกษตรกร  ที่อยากจะนำเอาโซล่าเซลล์ ไปใช้ในการลดต้นทุนทางการเกษตร และต้องการเรียนรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกแบบ นวัตกรรมโซล่าเซลล์ ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

พี่น้องเกษตรกร จะได้เรียนรู้พื้นฐาน ที่ใช้ในการออกแบบ และประยุกต์ใช้งาน ระบบโซล่าเซลล์ รวมถึงทิป และสูตรลัด! ในการออกแบบ โดยการอธิบายที่เข้าใจง่าย พี่น้องเกษตรกรจะสามารถปฏิบัติตามได้จริงด้วยตนเอง และสามารถเรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตลอดชีวิต ดูได้ทุกที่ทุกเวลา 

สอนต่อ-ปั๊มน้ำพุ-ด้วยแผงโซล่าเซลล์สอนต่อ-หม้อหุงข้าว-ด้วยแผงโซล่าเซลล์สอนต่อ-ที่ชาร์จไฟฉายคาดหัว-ด้วยแผงโซล่าเซลล์สอนต่อ-ที่ชาร์จมือถือ-ด้วยแผงโซล่าเซลล์

ปรึกษาสอบถาม-โซล่าเซลล์-เพื่อการเกษตร-AECbrand