ช่องยูทูป-พี่หมีโซล่าเซลล์

ปั๊มโซล่าเซลล์-พี่หมีโซล่าเซลล์-AEC-brand-โซล่าเซลล์

ช่องยูทูปแชนแนล | “พี่หมีโซล่าเซลล์”

ช่องยูทูปแชนแนล พี่หมีโซล่าเซลล์ เกิดจากการรวมกลุ่มกันของ น้องๆทีมที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับ โรงงานผู้ผลิต นวัตกรรมประหยัดพลังงานของไทย ( ในโครงการ Smart Tech )  เพื่อช่วยกันพัฒนา นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ เจ๋งๆ ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย

ทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่-by-พี่หมีโซล่าเซลล์

Passion การทำงานของเรา คือ | Agriculture & Planet

ช่องยูทูปแชนแนล พี่หมีโซล่าเซลล์ มีแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อ Agriculture & Planet โดยเราทำรายการยูทูป ถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย ได้นำเอาความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการลดต้นทุนในการทำการเกษตร และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ให้กับลูกหลานของเรา สืบต่อไป

คลิปยูทูป-สอนโซล่าเซลล์-เพื่อการเกษตร-พี่หมีโซล่าเซลล์

พี่หมีโซล่าเซลล์ : ผู้ทุ่มเท พัฒนาเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร

ที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่-ด้านพืชไร่

น้องๆทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ : ด้านพืชไร่

ที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่-ด้านพืชสวน

น้องๆทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ : ด้านพืชสวน

ที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่-ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร

น้องๆทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ : ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร

โรงงานอุตสาหกรรมไทย-ในโครงการ-Smart-Tech-พี่หมีโซล่าเซลล์

สปอนเซอร์ หลักของช่องยูทูป “พี่หมีโซล่าเซลล์”

สปอนเซอร์ หลัก ของช่องยูทูป “พี่หมีโซล่าเซลล์” คือ กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสากรรมไทย และนักออกแบบระบบโซล่าเซลล์ ในแขนงต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์, ปั๊มน้ำบาดาลโซล่าเซลล์, นักพัฒนาระบบปิด-เปิด ปั๊มน้ำผ่านมือถือ, นักพัฒนาระบบ IOT อินเทอร์เน็ตออฟธิง และ นักพัฒนาเครื่องบินโดรนเพื่อการเกษตร เป็นต้น ฯลฯ

สินค้าโซล่าเซลล์ ที่ช่องยูทูป “พี่หมีโซล่าเซลล์” จัดจำหน่าย

ช่องยูทูป “พี่หมีโซล่าเซลล์” เป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้านวัตกรรมโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมไทย ซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักของรายการ เช่น ปั๊มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์, ปั๊มน้ำซับเมอร์สโซล่าเซลล์, ปั๊มน้ำบาดาลโซล่าเซลล์, ระบบปิด-เปิด ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ผ่านมือถือ, ระบบควบคุมการทำการเกษตร IOT อินเตอร์เน็ตออฟธิง, และเครื่องบินโดรนเพื่อการเกษตร เป็นต้น

สินค้าโซล่าเซลล์

รีวิวลูกค้า-ปั๊มโซล่าเซลล์-AEC-brand

★ รีวิวลูกค้า ในปัจจุบันมีพี่น้องเกษตรกร ไว้วางใจเลือกใช้ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์จาก [ช่องยูทูป พี่หมีโซล่าเซลล์] ไปแล้วมากกว่า 1,000 สวน 

ปั๊มนำ้โซล่าเซลลล์ ที่ช่องยูทูป พี่หมีโซล่าเซลล์ นำมาจัดจำหน่าย คือ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ จากสปอนเซอร์หลักของรายการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมไทย และโรงงานผู้ผลิตปั๊มน้ำระดับโลก โดยได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีไลน์ประกอบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ประสิทธิภาพสูง ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมไทย ทำให้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ มีความแข็งแรง ทนทาน และใช้งานง่ายมาก พี่น้องเกษตรกรจึงสามารถนำไปติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเอง เพียงแค่เสียบปลั๊กปุ๊บ ก็ติดปั๊บทันที

Solar-Given-โครงการ-บริจาคโซล่าเซลล์-โดยยูทูปพี่หมีโซล่าเซลล์

โครงการ บริจาค Solar Cell กิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดย [ ช่องยูทูป พี่หมีโซล่าเซลล์ ]

✅ รายได้ส่วนหนึ่ง จากช่องยูทูป พี่หมีโซล่าเซลล์ ที่พี่น้อง fc ช่วยกัน กดไลค์ กดแชร์ช่องให้ รวมทั้งรายได้จากการจำหน่าย ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์  เพื่อการเกษตร

  ทางช่องยูทูป พี่หมีโซล่าเซลล์ ได้นำไปสมทบทุน บริจาคโซล่าเซลล์ ให้กับน้องๆชาวเขา ที่อยู่บนดอย รวมทั้ง วัด และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันครับ

สั่งซื้อคลิ๊กที่นี่