“หลายวันมานี้ เพื่อนๆ คงจะได้ยินข่าว เรื่อง ค่าไฟ อาจปรับราคาขึ้น ในอีก 6 เดือนข้างหน้า กันมาบ้างแล้ว”

ข่าวค่าไฟขึ้นราคา-พี่หมีโซล่าเซลล์

วันนี้พี่หมี มีข่าวเรื่องค่าไฟ มาอัพเดตให้เพื่อนๆฟังกัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พี่หมีเห็นมีข่าวแว่วๆมาว่า ราคาค่าไฟฟ้ากำลังจะปรับราคาขึ้น! เพราะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกได้เพิ่มสูงขึ้นจนน่าตกใจ! จากเดิมบาร์เรลละ 60 USD ปรับขึ้นไปเป็น บาร์เรลละ 80 USD อีกทั้งราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกก็มีการปรับราคาขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน จากเดิมถังละ 353 บ. ก็ปรับขึ้นไปเป็น ถังละ 393 บ. ( 1 ถัง = 15 กิโล )

น้ำมันขึ้นราคา-พี่หมีโซล่าเซลล์

แต่ข่าวดี ก็คือ แม้ว่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า จะมีราคาสูงขึ้น แต่เพื่อเป็นลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีพลังงาน ในช่วงปี 2561 นี้ ประเทศไทยน่าจะยังไม่มีการปรับราคาค่าไฟขึ้น ตามที่เป็นข่าวกัน

 

ค่าไฟยังไม่ปรับราคา-พี่หมีโซล่าเซลล์

TIP : ค่าไฟฟ้าจะถูกหรือแพง! มันขึ้นอยู่กับราคาของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และถึงแม้ว่าค่าไฟจะขึ้น แต่เพื่อนๆก็สามารถลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าได้ ด้วยการหันมาเลือกใช้พลังงานทดแทนใหม่ๆ เช่น โซล่าเซลล์ หรือเลือกใช้ หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานได้เช่นกันครับ

เข้ากลุ่มไลน์-ชุมชนพัฒนา-โซล่าเซลล์-เพื่อการเกษตร-โดยพี่หมีโซล่าเซลล์