กิจกรรม-เพื่อสังคม-และสิ่งแวดล้อม-โดย-AEC-brand

โครงการ บริจาคโซล่าเซลล์  Solar Given

รายได้ส่วนหนึ่ง จากการจำหน่ายสินค้า โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร ทาง AEC brand ของเรา ได้นำไปสมทบทุน บริจาคโซล่าเซลล์ ให้กับ พี่น้องเกษตรกรที่อยู่บนพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้พี่น้อง นำไปใช้ในการช่วยลดต้นทุนในการทำการเกษตร

Solar-Given-โครงการบริจาคโซล่าเซลล์

  • ปี 2559 บริจาค โซล่าเซลล์ ให้กับ วัดและสำนักสงฆ์ จ.ลำปาง
  • ปี 2560 บริจาค โซล่าเซลล์ ให้กับ ชาวเขาบนดอย จ.เชียงใหม่
  • ปี 2561 บริจาค โซล่าเซลล์ ให้กับ ห้องสมุดประชาชน จ.กรุงเทพ
  • ปี 2562 บริจาค โซล่าเซลล์ ให้กับ ผู้ประสบภัยชาวใต้ (พายุปาบึก) จ.นครศรีธรรมราช
  • ปี 2562 บริจาค โซล่าเซลล์ ให้กับ ครู และชาวเขา จ.ตาก

โครงการ-Solar-Given-บริจาคโซล่าเซลล์-แม่ฟ้าหลวง

บริจาคโซล่าเซลล์-by-AEC-brand