✅ โครงการ บริจาคโซล่าเซลล์

รายได้ส่วนหนึ่ง จากการจำหน่าย โซล่าเซลล์ ประหยัดพลังงาน ทางบริษัท AEC ของเรา ได้นำโซล่าเซลล์ ไปบริจาคให้กับชาวเขาที่อยู่บนดอย เพื่อใช้ในการช่วยลดต้นทุนในการทำการเกษตร และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก CO2 ให้กับโลกของเราอีกด้วย

  • ปี 2559 บริจาค โซล่าเซลล์ ให้กับ วัดและสำนักสงฆ์
  • ปี 2560 บริจาค โซล่าเซลล์ ให้กับ ชาวเขาบนดอย
  • ปี 2561 บริจาค โซล่าเซลล์ ให้กับ ห้องสมุดประชาชน
  • ปี 2562 บริจาค โซล่าเซลล์ ให้กับ ผู้ประสบภัยชาวใต้ (พายุปาบึก)

กิจกรรม-บริจาคโซล่าเซลล์-AECbrand


✅ โครงการสอน โซล่าเซลล์ ออนไลน์

ที่ AEC brand เราเชื่อว่า “เกษตรกรไทยรายเล็กๆ ก็สามารถทำการเกษตร แล้วมีผลกำไรดีๆได้ ถ้าเราช่วยเหลือกันและกันดีๆ”

เราจึงได้เปิดเป็น “ศูนย์สอน การ DIY โซล่าเซลล์” ขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรไทยจากทั่วประเทศ

เพื่อให้เกษตรกรและชาวไร่ชาวนา สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการช่วยลดต้นทุนในการทำการเกษตร และนำไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตัวเอง และครอบครัว ได้อย่างมั่นคงต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทน ให้กับประเทศไทยของเราอีกด้วย

กิจกรรม-สอนฟรี-ความรู้โซล่าเซลล์-ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย-AECbrand

เข้ากลุ่มไลน์-ชุมชนพัฒนา-โซล่าเซลล์-เพื่อการเกษตร-โดยพี่หมีโซล่าเซลล์