หน้าปกหนังสือ-คู่มือ-DIY-โซล่าเซลล์-เพื่อการเกษตร

คำนำ-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-P2 แผงโซล่าเซลล์คืออะไร-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-P3 แผงโซล่าเซลล์-ทำงานอย่างไร-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-P4

ชนิดของแผง-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-P5ส่วนประกอบของแผง-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-P7วิธีอ่านสเปคแผง-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-P8วิธีเลือกใช้แผงกับเครื่องใช้ไฟฟ้า-หนังสือสอนฟรี-การ-DIY-โซล่าเซลล์-P8ระบบโซล่าเซลล์-หนังสือสอนฟรี-การ-DIY-โซล่าเซลล์-ด้วยตัวเอง-P9ระบบ-Off-Grid-On-Grid-หนังสือสอนฟรี-การ-DIY-โซล่าเซลล์-ด้วยตัวเอง-11

วิธีนำแผงโซล่าเซลล์ไปใช้จริง-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-P14วิธีนำแผงต่อเข้าปั้มมี2วิธี-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-P15สูตรที่ใช้ในการคำนวณระบบโซล่าเซลล์แนวทางการคำนวณหาแผงและวัตต์-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PXปั้มหอยโข่ง1นิ้ว-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX1 ปั้มหอยโข่ง2นิ้ว-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX2 ปั้มหอยโข่ง3นิ้ว-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX3 ปั้มหอยโข่ง4นิ้ว-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX4 ปั้มแรงดัน1-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX5 ปั้มแรงดัน2นิ้ว-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX6 ปั้มซับเมอร์ส1.5นิ้ว-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX7 ปั้มซับเมอร์ส2นิ้ว-หนังสือสอนฟรี-DIY-โซล่าเซลล์-PX8


“ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับ ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตรกร คลิ๊กที่นี่”

ติดต่อสอบถาม-ทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่


★ หนังสือ คู่มือการ DIY โซล่าเซลล์

◻ เนื้อหาหนังสือ เป็นแบบสั้นๆ อ่านง่าย เข้าใจง่าย

◻ เปิดเผยสูตรลับ! ในการออกแบบ ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเกษตร

◻ อ่านจบ “สามารถ DIY โซล่าเซลล์ ใช้เองที่บ้านได้เลย”

★ เหมาะสำหรับ

เกษตรกรไทย พี่น้องชาวไร่ ชาวนา และชาวสวนยาง รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจในเทคโนโลยี การประหยัดพลังงาน และลดโลกร้อน


ตัวอย่าง นวัตกรรมโซล่าเซลล์ AECbrand

  • ปั๊มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์
  • ปั๊มน้ำบาดาล โซล่าเซลล์
  • โซล่าบ็อกซ์ ชุดนอนนาโซล่าเซลล์
  • หม้อหุงข้าวโซล่าเซลล์
  • โทรทัศน์โซล่าเซลล์
  • พัดลมโซล่าเซลล์
  • หุ่นไล่กาโซล่าเซลล์
  • IOT อินเทอร์เน็ตออฟทิ่ง โซล่าเซลล์
  • และอื่นๆ ฯลฯ