ปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ 2นิ้ว 750W 1แรง Handuro รุ่นขายดี! ราคาประหยัด


Call_me_AEC_EXPORT_SOLARCELL2


สเปค ปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ 2นิ้ว 750W 1แรงม้า รุ่นขายดี! ราคาประหยัด จากโรงงาน Handuro ประเทศไทย โมเดล : HD-4SC8-65-96-750

 • แบรนด์ : ปั้มแฮนดูโร่ Handuro รุ่นพิเศษ ปั้มโซล่าเซลล์สำเร็จรูป ติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเอง เพียงแค่เสียบปลั๊กติด
 • รุ่นของปั้ม : ปั้มบาดาล บัสเลสต์ โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 1แรงม้า 750W 
 • มอเตอร์ปั้ม : DC บัสเลสต์ 750W คุณภาพสูง ทำให้ทนทานมาก
 • กล่องคอนโทรล :  มีระบบตัดน้ำเองอัตโนมัติ กรณีน้ำแห้งหรือขาด ช่วยป้องกันมอเตอร์ไดรัน
 • แผงโซล่าเซลล์ : ใช้แผงโซล่าเซลล์ จำนวน 3 แผงได้ (ต่อแบบอนุกรม)
 • Q.Max 8m³/h : ปริมาณน้ำ 8,000 ลิตร/ชม.
 • H.Max 65m : หย่อนบ่อบาดาลลึกสูงสุด ไม่เกิน 46 ม./หรือสามารถใช้ท่อ PVC หย่อนลงบ่อบาดาล 10-11 ท่อนได้
 • ส่งสูงขึ้นแทงค์ : ความสูงคิดรวมกับระยะหย่อน
 • ส่งไกลแนวราบได้ : คิดเฮดปั้ม รวมกับระยะหย่อน
 • ใช้กับบ่อบาดาล : ขนาดปากบ่อ 4นิ้ว ขึ้นไป
 • เหมาะสำหรับ : พื้นที่ทำการเกษตรกร 3-5 ไร่
 • การรับประกัน : 2 ปี โดย โรงงานแฮนดูโร่ ไทยแลนด์