P1-Company_Profile-AEC_EXPORT

ความเป็นมา

บริษัท AEC EXPORT จำกัด 

บริษัท AEC EXPORT จำกัด ย่อมาจากคำว่า Agriculture Energy Company ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.2015 เป็นบริษัทของคนไทย ที่ทำเพื่อคนไทย โดยมีเป้าหมาย Brand Purpose ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะทำให้ พี่น้องเกษตรกรไทย ได้มีโอกาสเข้าถึง เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำไปใช้ในการ ช่วยลดตุ้นทุน ในการทำการเกษตร เพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป Sustainable Energy | Solar Cell ดีต่อโลก และต่อคุณ

P2-Company_Profile-AEC_EXPORT

BRAND PURPOSE

บริษัท AEC EXPORT เราเชื่อว่า Solar Cell ไม่ได้เป็นแค่ นวัตกรรมประหยัดไฟ จากพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น แต่ยังเป็น นวัตกรรมพลังงานสะอาด ที่จะเข้ามา เปิดโอกาส ให้ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันผลิตพลังงานสะอาดใช้เอง และยังเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก CO2 ให้กับโลกของเรา ได้อีก ด้วย Sustainable Energy | Solar Cell ดีต่อโลก และต่อคุณ

P3-Company_Profile-AEC_EXPORT

AEC EXPORT | ความหมาย

บริษัท AEC EXPORT ย่อมาจากคำว่า Agriculture Energy Company “บริษัท โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร และลดโลกร้อน CO2”

  • A-griculture = มุ่งมั่นช่วยพี่น้องเกษตรกรไทย ลดต้นทุนค่าไฟ
  • E-nergy = มุ่งมั่นพัฒนา นวัตกรรมโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร
  • C-ompany = บริษัท โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร และลดโลกร้อน CO2

P4-Company_Profile-AEC_EXPORT

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ศูนย์กลางจำหน่าย นวัตกรรม ปั้มน้ำบาดาลโซล่าเซลล์

  • เหมาะสำหรับ ใช้ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ในการทำการเกษตร ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย ที่ประสบปัญหา ไม่มีแหล่งน้ำบนผิวดินใช้ จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการเจาะบ่อบาดาล และใช้น้ำจากใต้ดิน

ศูนย์กลางจำหน่าย นวัตกรรม ปั้มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์

  • เหมาะสำหรับ ใช้ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ในการทำการเกษตร ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย ที่ประสบปัญหา อัตราค่าไฟและค่าน้ำมันแพง! ทำให้มีความจำเป็น ต้องเปลี่ยนมาใช้ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ โดยใช้ไฟฟรี! จากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาใช้ปั้มน้ำโซล่าเซลล์แล้ว ส่งผลให้ต้นทุนในการทำการเกษตร ของพี่น้องเกษตรกรลดลง เพราะไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยนั่นเอง

ศูนย์กลางจำหน่าย นวัตกรรม ชุดออฟกริดโซล่าเซลล์ 

  • เหมาะสำหรับ ใช้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่อยู่ในพื้นที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ได้มีไฟฟ้าใช้ จากการนำเอา ชุดออฟริดโซล่าเซลล์ ( ชุดนอนนาโซล่าเซลล์ ) ไปผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และนำไฟไปเก็บสำรองเอาไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อเก็บไฟเอาไว้ใช้ในตอนกลางคืนได้

P5-Company_Profile-AEC_EXPORT

การพัฒนา อย่างยั่งยืน | Sustainable Energy

บริษัท AEC EXPORT จำกัด ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบริษัท อย่างยั่งยืน โดยรักษาสมดุลของการ มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้าน นวัตกรรม โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร และลดโลกร้อน CO2

โดยมีการพัฒนา นวัตกรรมโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร และองค์ความ รู้ด้านการประหยัดพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้จรรยาบรรณ ที่ให้ความสำคัญกับ ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เคารพกฏหมาย และข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ตลอด จนให้ความสำคัญ กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความ ยั่นยืนให้กับโลกของเรา Sustainable Energy | Solar Cell ดีต่อโลก และต่อคุณ

P4-Company_Profile-AEC_EXPORT P6-Company_Profile-AEC_EXPORT

องค์กรที่ดี ของสังคม

บริษัท AEC EXPORT จำกัด ได้ให้ความสำคัญ ต่อการมีส่วนร่วม ในการช่วยพัฒนาวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชน และสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนา ที่ ยั่งยืน Sustainable Energy | Solar Cell ดีต่อโลก และต่อคุณ

P7-Company_Profile-AEC_EXPORT

P8-Company_Profile-AEC_EXPORT

P9-Company_Profile-AEC_EXPORT

Project Reference ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเรา

►โตโยต้า
► ฮอนด้า
► คูโบต้า
► SCG
► ฟาร์มโชคชัย
► มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
► บุญถาวร
► EA พลังงานบริสุทธิ์
► เวิร์คพอยท์
► โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
► โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จ.สมุทรสาคร
► บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
► ลูกค้า กลุ่มบริษัทเอกชน และโครงการโซล่าเซลล์ภาครัฐ ทั่วประเทศ
► ลูกค้า กลุ่มพี่น้องเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจการเกษตร ทั่วประเทศ