ปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ 2นิ้ว 1500W 2แรง Handuro รุ่นขายดี! ได้น้ำเยอะสเปค ปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ 2นิ้ว 1500W 2แรงม้า รุ่นขายดี! ได้น้ำเยอะ จากโรงงาน Handuro ประเทศไทย โมเดล : HD-4SC12-100-110-1500

 • แบรนด์ : ปั้มแฮนดูโร่ Handuro รุ่นพิเศษ ปั้มโซล่าเซลล์สำเร็จรูป ติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเอง เพียงแค่เสียบปลั๊กติด
 • รุ่นของปั้ม : ปั้มซับเมอร์ส บัสเลสต์ โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 2แรงม้า 1,500W
 • มอเตอร์ปั้ม : DC บัสเลสต์  1,500W คุณภาพสูง ทำให้ทนทานมาก
 • กล่องคอนโทรล :  มีระบบตัดน้ำเองอัตโนมัติ กรณีน้ำแห้งหรือขาด ช่วยป้องกันมอเตอร์ไดรัน
 • แผงโซล่าเซลล์ : ใช้แผงโซล่าเซลล์ จำนวน 6 แผง (ต่อแบบอนุกรม3 ขนาน2)
 • Q.Max 12m³/h : ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร/ชม.
 • H.Max 100m : หย่อนบ่อบาดาลลึกสูงสุด ไม่เกิน 70ม./หรือสามารถหย่อนท่อ PVC ลงบ่อบาดาล 16-17 ท่อนได้
 • ส่งสูงขึ้นแทงค์ : ความสูงคิดรวมกับระยะหย่อน
 • ส่งไกลแนวราบได้ : คิดเฮดปั้ม รวมกับระยะหย่อน
 • ใช้กับบ่อบาดาล : ขนาดปากบ่อ 4นิ้ว ขึ้นไป
 • เหมาะสำหรับ : พื้นที่ทำการเกษตรกร 10-15 ไร่
 • การรับประกัน : 2 ปี โดย โรงงานแฮนดูโร่ ไทยแลนด์