ปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ 2นิ้ว AC/DC 1100W 1.5แรง Handuro รุ่นใช้ไฟได้2ระบบสเปค ปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ 2นิ้ว AC/DC 1100W 1.5แรงม้า รุ่นใช้ไฟได้ 2ระบบ จากโรงงาน Handuro ประเทศไทย โมเดล : HD-4SC15-60-150-1100-A/D

 • แบรนด์ : ปั้มแฮนดูโร่ Handuro รุ่นนี้ใช้ไฟได้ 2 ระบบ จึงสามารถเปิดปั้มได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน
 • รุ่นของปั้ม : ปั้มซับเมอร์ส บัสเลสต์ AC/DC โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 1.5แรงม้า 1100W 
 • มอเตอร์ปั้ม : AC/DC บัสเลสต์  1100W คุณภาพสูง ทำให้ทนทานมาก
 • กล่องคอนโทรล :  มีระบบตัดน้ำเองอัตโนมัติ กรณีน้ำแห้งหรือขาด ช่วยป้องกันมอเตอร์ไดรัน
 • แผงโซล่าเซลล์ : ใช้แผงโซล่าเซลล์ จำนวน 4 แผงได้ (ต่อแบบอนุกรม เพิ่มแผงได้สูงสุด 8 แผง)
 • Q.Max 15m³/h : ปริมาณน้ำ 15,000 ลิตร/ชม.
 • H.Max 60m : หย่อนบ่อบาดาลลึกสูงสุด ไม่เกิน 42 ม./หรือสามารถหย่อนท่อ PVC ลงบ่อบาดาล 9-10 ท่อนได้
 • ส่งสูงขึ้นแทงค์ : ความสูงคิดรวมกับระยะหย่อน
 • ส่งไกลแนวราบได้ : คิดเฮดปั้ม รวมกับระยะหย่อน
 • ใช้กับบ่อบาดาล : ขนาดปากบ่อ 4นิ้ว ขึ้นไป
 • เหมาะสำหรับ : ใช้ในงานประปาหมู่บ้าน เทศบาล อบต และใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรกร 5-10 ไร่
 • การรับประกัน : 2 ปี โดย โรงงานแฮนดูโร่ ไทยแลนด์