solarcell-PEA-ENCOM

สมัครตัวแทนจำหน่าย-โซล่าเซลล์


 • ตอนนี้เหลือ 19ที่ สุดท้าย! รีบจองด่วนก่อนเต็ม!

โอกาสหา”รายได้”จากโซล่าเซลล์ | อบรมโซล่าเซลล์ และการติดตั้งโซล่าเซลล์ ภาคปฏิบัติ | เรียน 2 วันเต็ม เรียนจบรับใบรับรอง จาก PEA ENCOM SMART SOLAUTION สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ รับติดตั้งโซล่าเซลล์ หรือเปิดร้านโซล่าเซลล์ ได้


►สิ่งที่ผู้เรียน จะได้ความรู้กลับไปจากการเรียน ภาคปฏิบัติ ตลอด 2 วันเต็ม
 1. เข้าใจทฤษฎี ความรู้พื้นฐานไฟฟ้า ที่จำเป็นต่อโซล่าเซลล์
 2. มีความเข้าใจระบบโซลล่า และ อุปกรณ์ทั้งหมด
 3. สามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ และระบบโซล่าเซลล์ได้
 4. สามารถรับงาน ติดตั้งโซล่ารูฟท็อป สำหรับบ้าน ไปจนถึง โรงงานขนาดใหญ่ได้
 5. สามารถรับงาน ติดตั้งปั้มโซล่าเซลล์ และระบบออฟกริดโซล่าเซลล์ได้
 6. เรียนจบ รับใบรับรองจาก PEA ENCOM SMART SOLUTION
**สอนโดยวิศวกร ที่มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์จริงๆ ที่นี่ที่เดียว

 • รายละเอียดการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ

►ตาราง อบรมโซล่าเซลล์ วันที่ 1 (คนที่เรียน ไม่จำเป็น ต้องมีความรู้พื้นฐานไฟฟ้ามาก่อน ก็เรียนได้)
 • 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
 • 9.00-10.00 น. อธิบายเครื่องมือสำหรับงาน Solar Cell
 • 10.00-12.00 น. อธิบายอุปกรณ์ต่างๆของระบบ On Grid / Off Grid / Hybrid / ปั้มน้ำโซล่าเซลล์
 • 13.00-15.00 น.ผู้เข้าอบรม เข้าฝึกภาคปฏิบัติ ตามสถานีของตนเอง / สถานีที่ 1 ระบบ on grid inverter 3kW 1เฟส / สถานีที่ 2 ระบบ on grid inverter 5kW 1เฟส / สถานีที่ 3 ระบบ on grid inverter 5kW 3เฟส / สถานีที่ 4 ระบบ on grid inverter 3kW 1เฟส / สถานีที่ 5 ระบบ on grid inverter 2kW 1เฟส / สถานีที่ 6 ระบบ on grid inverter 3kW 1เฟส / สถานีที่ 7 ระบบ Hybrid on off grid 5kW 1เฟส / สถานีที่ 8 ระบบ Hybrid on off grid 5kW 1เฟส / สถานีที่ 9 ระบบ Hybrid on off grid 3kW 1เฟส ไม่ใช้แบตเตอรี่ / สถานีที่ 10 ระบบ Solar Pump inverter Hp ปั้มน้ำโซล่าเซลล์
 • 15.00-17.00 น. ตรวจเช็คระบบ และอธิบายการทำงานแต่ละระบบ ที่ผู้เข้าอบรมได้ทำการต่อ
►ตาราง อบรมโซล่าเซลล์ วันที่ 2
 • 9.00-10.00 น. ติวสอบภาคปฏิบัติ ช่างโซล่าเซลล์
 • 10.00-12.00 น. การทำระบบกราวด์ และสายดิน
 • 13.00-14.00 น. ภาคปฏิบัติ การติดตั้งชุดยึด บนหลังคาแบบต่างๆ
 • 15.00-17.00 น. ภาคปฏิบัติ การติดตั้งแผงบนหลังคา

*สิ่งที่ได้รับ คือ ผู้เรียนจะรับการฝึกภาคปฏิบัติด้วยตัวเองจริงๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจวิธีการทำงานอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานจากการไฟฟ้า เรียนจบสามารถติดต่อขอรับใบรับรองจาก PEA ENCOM SMART SOLUTION ได้


 • สถานที่ ฝึกอบรม

 1. สถานที่เรียน ภาคอิสาน จังหวัดบุรีรัมย์ ( เริ่มเปิดอบรม เดือน พย. เปิดรับจองเรียนแล้ว )
 2. สถานที่เรียน ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ( จะเริ่มเปิดอบรม เร็วๆนี้ )
 3. สถานที่เรียน ภาคเหนือ จังหวัดพิจิตร ( จะเริ่มเปิดอบรม เร็วๆนี้ )
 4. สถานที่เรียน ภาคตะวันออก จังหวัดสระแก้ว ( จะเริ่มเปิดอบรม เร็วๆนี้ )
 5. สถานที่เรียน ส่วนกลาง กรุงเทพ( จะเริ่มเปิดอบรม เร็วๆนี้ )
 6. สถานที่เรียน ภาคใต้ ( กำลังจัดเตรียมสถานที่ )
 • โปรโมชั่นพิเศษ จากราคา 6,500 เหลือเพียง 3,500 บ. เท่านั้น ตอนนี้เหลือ 19 ที่เท่านั้น รีบจองด่วน ก่อนเต็ม!


LINE-Class97-sell-online
 • Why ทำไม? ถึงมองว่าโซล่าเซลล์ เป็นโอกาสในการทำเงิน ในปัจจุบันนี้

เนื่องจากนโยบายจากภาครัฐในตอนนี้ มีการส่งเสริมให้คนทำงาน และเรียนที่บ้านกันมากขึ้น ทำให้ทุกบ้าน มีใช้จ่ายค่าไฟสูงขึ้น คนจึงต้องการที่จะลดรายจ่ายค่าไฟ
รวมทั้งการมาถึงของเทคโนโลยี รถยนต์ไฟฟ้า EV ซึ่งในตอนนี้กำลังมาแรงมาก มีการคาดการณ์กันว่า รถยนต์ไฟฟ้า จะเป็นตัวเร่งสำคัญ ที่ทำให้ค่าไฟมีราคาสูงขึ้น
ดังนั้นในตอนนี้ จึงเป็นโอกาสทองของคนที่จะเข้ามาทำมาธุรกิจโซล่าเซลล์ ใครทำก่อนได้ก่อน