ปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ 1.5นิ้ว 600W 0.8แรง Handuro รุ่นเล็ก! ราคาประหยัดสเปค ปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ 1.5นิ้ว 600W 0.8แรงม้า รุ่นเล็ก! ราคาประหยัด จากโรงงาน Handuro ประเทศไทย โมเดล : HD-4SC6-42-48-600

 • แบรนด์ : ปั้มแฮนดูโร่ Handuro รุ่นพิเศษ ปั้มโซล่าเซลล์สำเร็จรูป ติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเอง เพียงแค่เสียบปลั๊กติด
 • รุ่นของปั้ม : ปั้มซับเมอร์ส บัสเลสต์ โซล่าเซลล์ 1.5นิ้ว 1แรงม้า 600W รุ่นปั๊มผอม เหมาะกับบ่อบาล 3นิ้ว ขึ้นไป
 • มอเตอร์ปั้ม : DC บัสเลสต์ 600W คุณภาพสูง ทำให้ทนทานมาก
 • กล่องคอนโทรล :  มีระบบตัดน้ำเองอัตโนมัติ กรณีน้ำแห้งหรือขาด ช่วยป้องกันมอเตอร์ไดรัน
 • แผงโซล่าเซลล์ : ใช้แผงโซล่าเซลล์ จำนวน 2 แผงได้ (ต่อแบบอนุกรม)
 • Q.Max 6m³/h : ปริมาณน้ำ 6,000 ลิตร/ชม.
 • H.Max 42m : หย่อนบ่อบาดาลลึกสูงสุด ไม่เกิน 30 ม./หรือสามารถหย่อนท่อ PVC ลงบ่อบาดาล 6-7 ท่อนได้ 
 • ส่งสูงขึ้นแทงค์ : ความสูงคิดรวมกับระยะหย่อน
 • ส่งไกลแนวราบได้ : คิดเฮดปั้ม รวมกับระยะหย่อน
 • ใช้กับบ่อบาดาล : รุ่นปั๊มผอม ใช้กับบ่อเล็กขนาดปากบ่อ 3นิ้ว ขึ้นไปได้
 • เหมาะสำหรับ : พื้นที่ทำการเกษตรกร 1-3 ไร่
 • การรับประกัน : 2 ปี โดย โรงงานแฮนดูโร่ ไทยแลนด์