ปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ 2นิ้ว Hybrid 2200W 3แรง Handuro รุ่นใช้ไฟได้2ระบบสเปค ปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ 2นิ้ว Hybrid 2200W 3แรงม้า รุ่นใช้ไฟได้ 2ระบบ จากโรงงาน Handuro ประเทศไทย โมเดล : HD-4SC14.5-120-300-2200-A/D

 • แบรนด์ : ปั้มแฮนดูโร่ Handuro รุ่นนี้ใช้ไฟได้ 2 ระบบ จึงสามารถเปิดปั้มได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน
 • รุ่นของปั้ม : ปั้มซับเมอร์ส บัสเลสต์ Hybrid โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 3แรงม้า 2200W 
 • มอเตอร์ปั้ม : Hybrid 2200W คุณภาพสูง ทำให้ทนทานมาก
 • กล่องคอนโทรล :  มีระบบตัดน้ำเองอัตโนมัติ กรณีน้ำแห้งหรือขาด ช่วยป้องกันมอเตอร์ไดรัน
 • แผงโซล่าเซลล์ : ใช้แผงโซล่าเซลล์ จำนวน 8 แผงได้ (ต่อแบบอนุกรม)
 • Q.Max 14.5m³/h : ปริมาณน้ำ 14,500 ลิตร/ชม.
 • H.Max 120m : หย่อนบ่อบาดาลลึกสูงสุด ไม่เกิน 84 ม./หรือสามารถหย่อนท่อ PVC ลงบ่อบาดาล 20-21 ท่อนได้
 • ส่งสูงขึ้นแทงค์ : ความสูงคิดรวมกับระยะหย่อน
 • ส่งไกลแนวราบได้ : คิดเฮดปั้ม รวมกับระยะหย่อน
 • ใช้กับบ่อบาดาล : ขนาดปากบ่อ 4นิ้ว ขึ้นไป
 • เหมาะสำหรับ : ใช้ในงานประปาหมู่บ้าน เทศบาล อบต และใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรกร 15-20 ไร่
 • การรับประกัน : 2 ปี โดย โรงงานแฮนดูโร่ ไทยแลนด์