ปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ 3นิ้ว บ่อ6 AC/DC 2200W 3แรง Handuro รุ่นใหญ่! ได้น้ำเยอะ!สเปค ปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ 3นิ้ว บ่อ6 AC/DC 2200W 3แรงม้า! รุ่นใหญ่ ได้น้ำเยอะมาก! จากโรงงาน Handuro ประเทศไทย โมเดล : HD-4/6SSC30-52-280-2200-A/D

 • แบรนด์ : ปั้มแฮนดูโร่ Handuro รุ่นนี้ใช้ไฟได้ 2 ระบบ จึงสามารถเปิดปั้มได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน
 • รุ่นของปั้ม : ปั้มซับเมอร์ส บัสเลสต์ AC/DC โซล่าเซลล์ 3นิ้ว 3แรงม้า 2200W ปั๊มรุ่นใหญ่ สำหรับบ่อ 6นิ้วขึ้นไป
 • มอเตอร์ปั้ม : AC/DC บัสเลสต์  2200W คุณภาพสูง ทำให้ทนทานมาก
 • กล่องคอนโทรล :  มีระบบตัดน้ำเองอัตโนมัติ กรณีน้ำแห้งหรือขาด ช่วยป้องกันมอเตอร์ไดรัน
 • แผงโซล่าเซลล์ : ใช้แผงโซล่าเซลล์ จำนวน 8 แผงได้ (ต่อแบบอนุกรม)
 • Q.Max 30m³/h : ปริมาณน้ำ 30,000 ลิตร/ชม.
 • H.Max 52m : หย่อนบ่อบาดาลลึกสูงสุด ไม่เกิน 37ม./หรือสามารถหย่อนท่อ PVC ลงบ่อบาดาล 8-9 ท่อนได้
 • ส่งสูงขึ้นแทงค์ : ความสูงคิดรวมกับระยะหย่อน
 • ส่งไกลแนวราบได้ : คิดเฮดปั้ม รวมกับระยะหย่อน
 • ใช้กับบ่อบาดาล : ขนาดปากบ่อ 6นิ้ว ขึ้นไป
 • เหมาะสำหรับ : ใช้ในงานประปาหมู่บ้าน เทศบาล อบต และใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรกร 15-20 ไร่
 • การรับประกัน : 2 ปี โดย โรงงานแฮนดูโร่ ไทยแลนด์