นโยบาย การยกเลิกการสั่งซื้อ / การคืนสินค้า / การคืนเงิน

การคืนสินค้า / การยกเลิกการสั่งซื้อ / การคืนเงิน

  • ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญาโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า และผู้ประกอบธุรกิจฯ จะคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปเพื่อซื้อสินค้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริโภคใช้สิทธิในการคืนสินค้า

กรณีมีข้อสงสัย 

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ Tel 081-7500-374