วิธีการชำระเงิน ทำได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท