สุดยอด-ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์-ชนิดเน้นน้ำเยอะ


ปั๊มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ ชนิดเน้นน้ำเยอะ

ปั๊มหอยโข่ง โซล่าเซลล์ ชนิดเน้นน้ำเยอะ คือ ปั๊มโซล่าเซลล์ ที่ออกแบบระบบใบพัดมาให้เป็นใบพัดระบบกึ่งเปิด ( Semi-open Impeller) ทำให้มีประสิทธิภาพในการไหลปริมาณน้ำเยอะมาก แต่จะมีค่า Head แรงดันที่ต่ำกว่า ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ แบบแรงดัน เหมาะสำหรับ การใช้งานในภาคการเกษตร ดังต่อไปนี้

1.ใช้สำหรับผันน้ำ และส่งน้ำเข้าไร่ เข้าสวน ในการทำการเกษตร ยกตัวอย่างเช่น การทำนา พี่น้องเกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ปั๊มน้ำที่มีปริมาณน้ำเยอะ จึงจะสูบน้ำได้ทัน

✅ 2.ใช้วางระบบน้ำแบบผ้าเทปน้ำหยด ในปัจจุบัน พืชไร่ ยกตัวอย่างเช่น ไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง นิยมวางระบบน้ำเป็นแบบผ้าเทปน้ำหยด แต่ผ้าเทปน้ำหยด จะทนแรงดันปั๊มน้ำได้ไม่เกิน 1 บาร์ ดังนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรใช้ปั๊มแรงดันมาอัดระบบน้ำแบบผ้าเทปน้ำหยด ก็จะทำให้ระบบผ้าเทปน้ำหยดเสียหายได้


“ติดต่อสอบถาม ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร คลิ๊กที่นี่” 

รวมโปรโมชั่น-โซล่าเซลล์แจกฟรี-เสื้อพี่หมีโซล่าเซลล์-Fc