วิธีเลือกใช้ปั้มบาดาลโซล่าเซลล์-ราคาประหยัด

คลิปยูทูปตอน : วิธีเลือกใช้ ปั้มบาดาล โซล่าเซลล์ อย่างไร? ให้เหมาะกับ บ่อบาดาล ที่เราเจาะเอาไว้ในสวนของเรา และสอนสูตรคำนวณ วิธีการหย่อนปั้มลงบ่อบาดาล แบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง


ขนาดปากบ่อบาดาล

1.เลือกขนาดปั้ม ให้เหมาะสมกับ ขนาดของปากบ่อ

ทุกคนครับ ปากบ่อบาดาล ที่เราเจาะกันในสวน ส่วนใหญ่ จะมีขนาด 4 นิ้ว 5 นิ้ว และ 6 นิ้ว แต่จะมีบางบ่อ ที่เป็นบ่อโบราณ หรือเป็นบ่อเก่าที่อาจจะเจาะมาแล้ว 10 ปี หรือ 15 ปี ที่แล้ว ซึ่งเป็นบ่อที่มีขนาดปากบ่อแคปมาก คือ ประมาณ 3 นิ้ว

ปั้มใหญ่เกิน-หย่อนลงบ่อบาดาลไม่ได้

ดังนั้น ในการเลือกปั้มบาดาล โซล่าเซลล์ หรือ ปั้มซับเมอร์สโซล่าเซลล์ สิ่งแรกที่เราจะต้อง ตรวจเช็คก็คือ ตัวปั้มมีขนาดความหนาเท่าไหร่ ซึ่งถ้าเป็นปั้มปกติทั่วๆไป ตัวปั้มจะหนาประมาณ 3นิ้วกว่า ทำให้สามารถหย่อนปั้มลงในบ่อบาดาลแบบ 4 นิ้ว 5 นิ้ว และ 6 นิ้ว ขึ้นไปได้

ปั้มซัมเมอร์สสำหรับปากบ่อ3นิ้ว

แต่ถ้าเรามีความจำเป็น จะต้องหย่อนปั้มลงในบ่อบาดาลเก่า ที่ขนาดปากบ่อแคป 3 นิ้ว ให้เราแจ้งกับร้านที่จำหน่าย เพื่อให้ร้าน เลือกปั้มขนาดผอมเป็นพิเศษให้เราครับ โดยตัวปั้มจะหนาเพียง 2 นิ้ว กว่าๆ ทำให้สามารถใช้หย่อนลงปากบ่อบาดาล 3 นิ้วได้ครับ


2.เลือกปั้ม ที่มีค่าเฮดปั้ม สัมพันธ์กับขนาดความลึกของบ่อบาดาล ที่เราเจาะ

ทุกคน อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก ที่เราต้องระมัดระวังในการเลือกปั้ม คือ ค่าเฮดปั้ม ( ความสามารถในการดูดของปั้มว่า ดูดน้ำได้ลึกกี่เมตร ) ซึ่งค่าเฮดปั้ม โดยปกติ เราจะคำนวณ ที่ประมาณ 70% ของเฮดปั้มจริงความลึก-ของบ่อบาดาล

 

ตัวอย่างเช่น ปั้มบาดาล รุ่นประหยัด มีค่าเฮดปั้ม ตามสเปคลาเบล  อยู่ที่ 42 ม. จะไม่ได้หมายความว่า ปั้มจะสามารถดูดน้ำได้ลึกถึง 42 ม. แต่จะดูดน้ำได้อยู่ที่ประมาณ 70% ของค่าเฮดปั้ม ก็คือ 42 ม. x 70% = 29.4 หรือ  ลึกสุดไม่เกิน 30 ม. นั่นเองครับ

ปั้มบาดาล-เฮด42ม

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ หาระยะหย่อนปั้มบาดาล มีดังต่อไปนี้

กรณีที่บ่อบาดาล ที่เราะเจาะ ลึก 40 ม.

ให้เราหา ระยะที่มองลงไปจากปากบ่อ และเห็นน้ำที่กี่เมตร เช่นจากปากบ่อ มองลงไปเห็นน้ำที่ระดับ 10 ม.

ให้เรานำระยะที่มองเห็นน้ำ + ระยะช่วงสูบน้ำ ( ระยะที่เราสูบน้ำแล้วน้ำในบ่อจะลดลงเรื่อยๆ ) ให้เผื่อตัวเลขประมาณ 15 ม. ถึง 20 ม.

สูตรคำนวณ-การหย่อนปั้มซับเมอร์สโซล่าเซลล์

ก็จะแทนค่าสูตรได้ว่า

10 ม.  ( ระดับน้ำจากปากบ่อ ) + 20 ม.( ระยะช่วงสูบน้ำ ) = 30 ม.

คำตอบก็คือ เคลสนี้ เราจะหย่อนปั้มบาดาล ลงไปที่ความลึก ประมาณ 30 ม.นั่นเองครับ


ปรึกษาเรื่องโซล่าเซลล์ 

“พี่หมี และทีมงาน ยินดีให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านโซล่าเซลล์ ยาวนานกว่า 10 ปี”

ปรึกษาเรื่องโซล่าเซลล์

Contact AECbrand Solarcell