หลักการทำงาน ของ Solar Cell

โซล่าเซลล์ เป็นเทคโนโลยี ที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดย โซล่าเซลล์ ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาครั้งแรก ในปี ค.ศ.1954 หรือประมาณ 63 ปี มาแล้ว ( ผู้ประดิษฐ์คือ Chapin และ Fuller และ Pearson ) ต่อมาในปี ค.ศ.1959 โซล่าเซลล์ ถูกพัฒนาให้เป็นปีก ของดาวเทียม ที่โคจรออกไปนอกโลก ทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ให้กับดาวเทียมใช้ในการ ทำภารกิจสำรวจอวกาศ How to Solar Cell Process 1jpg

ขั้นตอนการทำงาน ของ Solar Cell

การทำงานของ โซล่าเซลล์ คือกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า  โดยเมื่อแสงแดดซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระทบกับสารกึ่งตัวนำ ก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน

รวมโปรโมชั่น-โซล่าเซลล์แจกฟรี-เสื้อพี่หมีโซล่าเซลล์-Fc

 

How to Solar Cell Process 2 ภาพขั้นตอนการทำงานของระบบ โซล่าเซลล์ How to Solar Cell Process 3 1.N-Type คือแผ่นซิลิคอน ที่ผ่านกระบวนการ โดปปิ้งด้วยสารฟอสฟอรัส ทำให้มีคุณสมบัติเป็นตัวส่ง อิเล็กตรอน เมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ 2.P-Type คือแผ่นซิลิคอน ที่ผ่านกระบวนการ โดปปิ้งด้วยสารโบรอน ทำให้โครงสร้างของอะตอมสูญเสียอิเล็กตรอน ( โฮล ) เมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ จะมีคุณสมบัติเป็นตัวรับ อิเล็กตรอน หลักการคือ เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบ แสงอาทิตย์จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน และโฮล ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้น โดยอิเล็กตรอน ก็จะเคลื่อนไหวไปรวมตัวกันที่ Front Electrode และโฮลก็จะเคลื่อนไหวไปรวมตัวกันที่ Black Electrode และเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบจนครบวงจรขึ้น ก็จะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าให้เราสามารถนำไปใช้งานได้


“ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับ ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตรกร คลิ๊กที่นี่”

ติดต่อสอบถาม-ทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่