หลักการทำงาน ของ Solar Cell

โซล่าเซลล์ เป็นเทคโนโลยี ที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดย โซล่าเซลล์ ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาครั้งแรก ในปี ค.ศ.1954 หรือประมาณ 63 ปี มาแล้ว ( ผู้ประดิษฐ์คือ Chapin และ Fuller และ Pearson ) ต่อมาในปี ค.ศ.1959 โซล่าเซลล์ ถูกพัฒนาให้เป็นปีก ของดาวเทียม ที่โคจรออกไปนอกโลก ทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ให้กับดาวเทียมใช้ในการ ทำภารกิจสำรวจอวกาศ How to Solar Cell Process 1jpg

ขั้นตอนการทำงาน ของ Solar Cell

การทำงานของ โซล่าเซลล์ คือกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า  โดยเมื่อแสงแดดซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระทบกับสารกึ่งตัวนำ ก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน How to Solar Cell Process 2 ภาพขั้นตอนการทำงานของระบบ โซล่าเซลล์ How to Solar Cell Process 3 1.N-Type คือแผ่นซิลิคอน ที่ผ่านกระบวนการ โดปปิ้งด้วยสารฟอสฟอรัส ทำให้มีคุณสมบัติเป็นตัวส่ง อิเล็กตรอน เมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ 2.P-Type คือแผ่นซิลิคอน ที่ผ่านกระบวนการ โดปปิ้งด้วยสารโบรอน ทำให้โครงสร้างของอะตอมสูญเสียอิเล็กตรอน ( โฮล ) เมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ จะมีคุณสมบัติเป็นตัวรับ อิเล็กตรอน หลักการคือ เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบ แสงอาทิตย์จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน และโฮล ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้น โดยอิเล็กตรอน ก็จะเคลื่อนไหวไปรวมตัวกันที่ Front Electrode และโฮลก็จะเคลื่อนไหวไปรวมตัวกันที่ Black Electrode และเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบจนครบวงจรขึ้น ก็จะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าให้เราสามารถนำไปใช้งานได้

“ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับ ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตรกร คลิ๊กที่นี่”

ติดต่อสอบถาม-ทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่