คู่มือติดตั้งแอร์โซล่าเซลล์_AMENA_9000BTU คู่มือติดตั้งแอร์โซล่าเซลล์_AMENA_12000BTU คู่มือติดตั้งแอร์โซล่าเซลล์_AMENA_1800BTU เซลล์_AMENA_25000BTU

ขั้นตอนที่1 ติดตั้งแอร์โซล่าเซลล์ แบบใช้ไฟบ้าน AC220V ให้เสร็จก่อน

  1. ต่อสายไฟ จากตู้คอนซูมเมอร์บ้าน (ตู้เมนเบรกเกอร์บ้าน) ไปเข้าตู้ DC LINK โดยต่อสายไฟ L/N/G สายไลน์และนิวตรอน และสายกราวด์ G จาก ตู้เมนเบรกเกอร์ ผ่านเบรกเกอร์ลูกย่อยของแอร์ ไปต่อเข้าตู้ DC LINK ซึ่งภายในตู้จะมีช่องสำหรับต่อสาย L/N/G และสายกราวด์ G ผ่านเทอร์มินอล เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ทำให้ติดตั้งสายไฟได้สะดวกมาก
  2. ต่อสายไฟ จากตู้ DC LINK ไปเข้า คอยล์เย็นของแอร์ โดยต่อสายไฟ L/N และสายกราวด์ G จากตู้ DC LINK ไปต่อเข้าที่ช่องเทอร์มินอล ของคอยล์เย็น (FANCOIN) ของแอร์
  3. ต่อสายไฟ จากคอยล์เย็นของแอร์ ไปเข้า คอยล์ร้อน ของแอร์ ( CONDENSING) โดยต่อสายไฟ L/N/G/1 สายไลน์และนิวตรอน และสายกราวด์ G และสายสัณญาณ(1) จาก คอยล์เย็น (FANCOIN) ของแอร์ ไปเข้า คอยล์ร้อน ตู้คอมเพลสเซอร์แอร์ ( CONDENSING) ตรงช่องเทอร์มินอล ที่ด้านข้าง ของคอยล์ร้อน

***จากนั้นทำการเดินท่อน้ำยาแอร์ ปกติเหมือนกับแอร์บ้าน ทั่วๆไป และทำการทดสอบเปิดแอร์ได้ตามปกติเลย


ขั้นตอนที่2 ติดตั้งแอร์โซล่าเซลล์ แบบใช้ไฟแดด DC จากแผงโซล่าเซลล์ เพื่อการประหยัดไฟ

  1. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บนขาตั้งแผงโซล่าเซลล์ หรือจะติดตั้งแผงบนหลังคา ก็ได้ หรือจะใช้แผงโซล่าเซลล์เดิม จากปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ในภาคการเกษตรเดิมก็ได้ จะได้ประหยัดเงิน เพราะไม่ต้องซื้อแผงโซล่าเซลล์เพิ่ม
  2. ต่ออนุกรมแผงโซล่าเซลล์ จำนวนแผงโซล่าเซลล์ตามที่แอร์ต้อง โดยจำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ จะขึ้นกับขนาดของ แอร์โซล่าเซลล์ ว่ามีขนาดกี่ BTU ยิ่ง BTU เยอะแอร์จะยิ่งกินไฟ และต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ มากขึ้นตามไปด้วย
  3. ต่อสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์ ผ่านปลั๊ก MC4 เข้าที่ตู้ DC LINK โดยขั้วบวกต่อเข้าขั้วบวก ขั้วลบต่อเข้าขั้วลบ
  4. ต่อสายไฟโซล่าเซลล์ ผ่านปลั๊ก MC4 จากตู้ DC LINK ไปเข้าปลั๊ก MC4 โซล่าเซลล์ ที่ตู้คอมเพลสเซอร์แอร์ ( CONDENSING) โดยขั้วบวกต่อเข้าขั้วบวก ขั้วลบต่อเข้าขั้วลบ
  5. ต่อสายกราวด์ G ที่ด้านข้างของตู้คอมเพลสเซอร์แอร์ (คอยล์ร้อน) แล้วทำการต่อสายดิน และปลั๊กแท่งกราวด์ร็อด ลงดินได้เลย

***จากนั้นทำการ เทสระบบ โดยการเปิดเบรกเกอร์แอร์ เพื่อเปิดแอร์โดยใช้ไฟบ้านก่อน ซึ่งจะเห็นว่า ปกติแล้วแอร์บ้านจะกินไฟมาก เป็นพันๆวัตต์ และเมื่อเราทำการ เปิดเบรกเกอร์แผงโซล่าเซลล์ เพื่อจ่ายไฟให้แอร์ จะพบว่า อัตราการกินไฟของแอร์โซล่าเซลล์จะลดลงไปอย่างมาก จากหลัก 1,000W-2,500W เหลือเพียงแค่ หลักร้อย W ต้นๆ เท่านั้นเอง ( ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับการติดตั้งจำนวนแผงโซล่าเซลล์ ที่เหมาะสมกับขนาดของแอร์โซล่าเซลล์ ด้วยครับ )