ประโยชน์-ปั๊มแรงดันโซล่าเซลล์


ปั๊มหอยโข่งแรงดัน โซล่าเซลล์

ปั๊มหอยโข่งแรงดัน โซล่าเซลล์ คือ ปั๊มโซล่าเซลล์ ที่ออกแบบระบบใบพัดมาให้เป็นใบพัดระบบปิด ( Closed Impeller ) ทำให้มีประสิทธิภาพการไหลของน้ำได้ดีกว่าปั๊มหอยโข่งที่เป็นใบพัดแบบธรรมดาทั่วๆไป  ดังนั้นปั๊มหอยโข่งแรงดันจึงเป็นปั๊มที่มีค่า Head สูง และเหมาะสำหรับ การใช้งานในภาคการเกษตร ดังต่อไปนี้

1.ใช้สำหรับส่งน้ำเก็บขึ้นแทงค์สูง ในรอบปีที่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกรเรา ประสบกับปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องยาวนาน ทำให้ไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตร ส่วนปั๊มน้ำที่มีอยู่ก็เป็นปั๊มน้ำใบพัดธรรมดา ไม่ใช่ใบพัดแรงดัน จึงไม่สามารถสูบน้ำเก็บขึ้นแทงค์ได้นั่นเอง

2.เหมาะสำหรับ ใช้ส่งน้ำไปในที่ไกลๆ ต่อเนื่องจากปัญหาเรื่องภัยแล้ง แหล่งน้ำในสระของพี่น้องเกษตรกรแห้งหมด เหลือแหล่งน้ำเพียงไม่กี่ที่ อีกทั้งแหล่งน้ำยังลึก และไกลจากที่ของตัวเอง จึงมีความจำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำแบบแรงดัน เพราะมีค่า Head ที่สูง ทำให้สามารถส่งน้ำไปได้ไกลกว่าปั๊มน้ำแบบธรรมดาๆ นั่นเอง

3.ใช้อัดหัวจ่ายน้ำ แบบสปริงเกอร์ ในปัจจุบันพืชสวนส่วนใหญ่ นิยมใช้ระบบรดน้ำแบบสปริงเกอร์กันหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียน สวนมะม่วง สวนกล้วย เพราะใช้งานง่าย สะดวก และให้น้ำได้ตรงจุดที่เขตโซนรากพืช แต่หัวจ่ายน้ำแบบสปริงเกอร์ใช้ Head ปั๊มค่อนข้างเยอะ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้ปั๊มแรงดันถึงจะมีแรงหมุนใบพัดสปริงเกอร์ได้ดีนั่นเอง


“ติดต่อสอบถาม ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร คลิ๊กที่นี่” 

รวมโปรโมชั่น-โซล่าเซลล์แจกฟรี-เสื้อพี่หมีโซล่าเซลล์-Fc