1เปรียบเทียบ แอร์โซล่าเซลล์ และแอร์บ้าน

เปรียบเทียบ อัตราการกินไฟ ระหว่าง แอร์บ้าน VS แอร์โซล่าเซลล์

แอร์ ถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่กินไฟเยอะที่สุดในบ้าน แล้วทุก ๆ คนเคยสงสัยกันไหมครับว่า ระหว่างแอร์บ้านที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ กับแอร์โซล่าเซลล์ นวัตกรรมใหม่ แอร์ประเภทไหน จะกินไฟมากกว่ากัน ?

2เปรียบเทียบ แอร์โซล่าเซลล์ และแอร์บ้าน

ที่ทุก ๆ เห็นอยู่นี้คือ แอร์พลังงานจากแสงอาทิตย์ สามารถใช้ไฟฟ้าได้สองระบบ นั่นก็คือใช้ไฟฟ้าบ้าน และใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์

3เปรียบเทียบ แอร์โซล่าเซลล์ และแอร์บ้าน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้าบ้าน แอร์ตัวนี้มีขนาด 13,300 BTU กินไฟอยู่ที่ 1,240 วัตต์ (1.24kW ) กินแอมป์อยู่ที่ 5.77 แอมป์ อัตราการหมุนของมิเตอร์ไฟบ้าน จะอยู่ที่ประมาณ 2.3 วินาที/รอบ สำหรับแอร์ตัวนี้ ( มิเตอร์ไฟหมุนเร็วมาก!)

4เปรียบเทียบ แอร์โซล่าเซลล์ และแอร์บ้าน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ แอร์ตัวนี้มีขนาด 13,300 BTU จากเดิมที่ใช้ไฟฟ้าบ้าน กินไฟอยู่ที่ 1,240 วัตต์ กินแอมป์อยู่ที่ 5.77 แอมป์ อัตราการหมุนของมิเตอร์ไฟบ้าน จะอยู่ที่ประมาณ 2.3 วินาที/รอบ แต่พอเปลี่ยนมาเป็น ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ กินไฟไปแค่ 28.05 วัตต์ กินแอมป์อยู่ที่ 0.38 แอมป์ อัตราการหมุนของมิเตอร์ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ จะอยู่ที่ประมาณ 1 นาที 51 วินาที/รอบ ( มิเตอร์หมุนช้ามาก รอนานมากกว่าจะครบรอบ เพราะแทบไม่กินไฟเลย )

5เปรียบเทียบ แอร์โซล่าเซลล์ และแอร์บ้าน

เราจะเห็นได้ชัดแล้วว่า แอร์ที่ใช้ไฟบ้านจะกินไฟฟ้ามากกว่าแอร์ที่ใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ โดยแอร์ที่ใช้ไฟบ้านจะมีอัตราการหมุนต่อ 1 รอบ ใช้เวลาอยู่ที่ 2.3 วินาที ส่วนแอร์ที่ใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ จะมีอัตราการหมุนต่อ 1 รอบ ใช้เวลาอยู่ที่ 1 นาที 51 วินาที