แบบแปลน ขาตั้งแผงโซล่าเซลล์ 1แผง

แบบแปลน ขาตั้งยึดแผงโซล่าเซลล์ แบบ 1 แผง

เหมาะสำหรับใช้กับ

 1. ปั้มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 1นิ้ว 280W รุ่น 1แผง
 2. ปั้มน้ำบาดาล โซล่าเซลล์ 1.25 นิ้ว 300W รุ่น 1แผง
 3. โซล่าบ็อกซ์1 ชุดนอนนาโซล่าเซลล์ รุ่น 1แผง

แบบแปลน ขาตั้งยึดแผงโซล่าเซลล์ แบบ 2 แผง

เหมาะสำหรับใช้กับ

 1. ปั้มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 1นิ้ว 550W รุ่น 2แผง
 2. ปั้มน้ำบาดาล โซล่าเซลล์ 1.5 นิ้ว 600W รุ่น 2แผง
 3. โซล่าบ็อกซ์2 ชุดนอนนาโซล่าเซลล์ รุ่น 2แผง

แบบแปลน ขาตั้งยึดแผงโซล่าเซลล์ แบบ 3 แผง

เหมาะสำหรับใช้กับ

 1. ปั้มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 750W รุ่น 3แผง
 2. ปั้มน้ำบาดาล โซล่าเซลล์ 1.5 นิ้ว 750W รุ่น 3แผง
 3. โซล่าบ็อกซ์3 ชุดนอนนาโซล่าเซลล์ รุ่น 3แผง

แบบแปลน ขาตั้งยึดแผงโซล่าเซลล์ แบบ 4 แผง

เหมาะสำหรับใช้กับ

 1. ปั้มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 1100W รุ่น 4แผง
 2. ปั้มน้ำบาดาล โซล่าเซลล์ 2 นิ้ว 1100W รุ่น 4แผง
 3. อินเวอร์เตอร์ ออฟกริด ไฮบริด ใช้กับแอร์ เริ่มต้นที่ 4แผง

แบบแปลน ขาตั้งยึดแผงโซล่าเซลล์ แบบ 6 แผง

เหมาะสำหรับใช้กับ

 1. ปั้มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 2นิ้ว 1500W รุ่น 6แผง
 2. ปั้มน้ำบาดาล โซล่าเซลล์ 2 นิ้ว 1500W รุ่น 6แผง
 3. อินเวอร์เตอร์ ออฟกริด ไฮบริด ใช้กับแอร์ เริ่มต้นที่ 6แผง

แบบแปลน ขาตั้งยึดแผงโซล่าเซลล์ แบบ 8 แผง

เหมาะสำหรับใช้กับ

 1. ปั้มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 4นิ้ว 2200W รุ่น 8แผง
 2. ปั้มน้ำบาดาล โซล่าเซลล์ 3นิ้ว 2200W รุ่น 8แผง
 3. อินเวอร์เตอร์ ออฟกริด ไฮบริด ใช้กับแอร์ เริ่มต้นที่ 8แผง

แบบแปลน ขาตั้งยึดแผงโซล่าเซลล์ แบบ 9 แผง

เหมาะสำหรับใช้กับ

 1. ปั้มน้ำหอยโข่ง โซล่าเซลล์ 4นิ้ว 2200W รุ่น 9แผง
 2. ปั้มน้ำบาดาล โซล่าเซลล์ 3นิ้ว 2200W รุ่น 9แผง
 3. อินเวอร์เตอร์ ออฟกริด ไฮบริด ใช้กับแอร์ เริ่มต้นที่ 9แผง