Solar-Toy-แผงโซล่าเซลล์

Solar Toy 

ของเล่น พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อปลูกฝั่งเด็กๆ ให้เป็นนักออกแบบ นวัตกรรม แห่งอนาคต

Solar Toy ของเล่น พลังงานแสงอาทิตย์ ตัวจิ๋วนี้ กำลัง ฮิตมาก ในยุโรป เป็นของเล่น นวัตกรรมใหม่ ที่มาพร้อม กับระบบขับเคลื่อน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

Solar-Toy-รถพลังงานแสงอาทิตย์-โซล่าเซลล์

โดย แผงโซล่าร์เซลล์ ที่ติดอยู่ด้านหลัง ของบรรดา เซเลป Solar Toy จะทำหน้าที่ คอยรับพลังงานแสงอาทิตย์ และเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้ในขับเคลื่อนมอเตอร์ขนาดเล็ก ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของเจ้า Solar Toy ทำให้ บรรดา Solar Toy มีชีวิตขึ้นมา และสามารถวิ่งได้ โดยที่ไม่ต้องใช่ถ่าน หรือ แบตเตอรี่สำรองไฟ เลย

Solar-Toy-ด้วงโซล่าเซลล์

ด้วงกว่าง พลังงานแสงอาทิตย์

Solar-Toy-ตั๊กแตน-พลังแสงอาทิตย์

ตั๊กแตน จอมโดด พลังงานแสงอาทิตย์

Solar Toy เป็นรถของเล่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียน การสอน เพื่อให้เด็กๆได้ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตัวเอง ในการใช้พลังงานทดแทน และ เปิดโอกาสให้ เด็กๆ ที่เป็นนักวิศวกรรมรุ่นจิ๋ว ได้รู้จัก คิดค้น และออกแบบ นวัตกรรมใหม่ ๆ แห่งอนาคต ขึ้นมาได้

Contact-Solarcell