ดาวน์โหลด-หนังสือคู่มือโซล่าเซลล์-AECbrand

หนังสือโซล่าเซลล์-หน้าปก หนังสือโซล่าเซลล์-สารบัญตัวอย่างการคำนวณ-โซล่าเซลล์ระบบใช้ไฟกลางวันตัวอย่างการคำนวณ-โซล่าเซลล์ระบบใช้ไฟกลางคืนหนังสือโซล่าเซลล์-ตัวอย่างสินค้าโซล่าเซลล์ หนังสือโซล่าเซลล์-คลิปยูทูป-Workshop

เข้ากลุ่มไลน์-ชุมชนพัฒนา-โซล่าเซลล์-เพื่อการเกษตร-โดยพี่หมีโซล่าเซลล์

★ หนังสือ คู่มือการ DIY โซล่าเซลล์

◻ เนื้อหาหนังสือ เป็นแบบสั้นๆ อ่านง่าย เข้าใจง่าย

◻ เปิดเผยสูตรลับ! ในการออกแบบ ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเกษตร

◻ อ่านจบ “สามารถ DIY โซล่าเซลล์ ใช้เองที่บ้านได้เลย”

★ เหมาะสำหรับ

เกษตรกรไทย พี่น้องชาวไร่ ชาวนา และชาวสวนยาง รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจในเทคโนโลยี การประหยัดพลังงาน และลดโลกร้อน


ตัวอย่าง นวัตกรรมโซล่าเซลล์ AECbrand

  • ที่ชาร์จมือถือโซล่าเซลล์
  • ปั๊มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์
  • ท่อน้ำพญานาคโซล่าเซลล์
  • หม้อหุงข้าวโซล่าเซลล์
  • โทรทัศน์โซล่าเซลล์
  • พัดลมโซล่าเซลล์
  • หุ่นไล่กาโซล่าเซลล์
  • โรงสีข้าวขนาดครัวเรือนโซล่าเซลล์
  • IOT อินเทอร์เน็ตออฟทิ่ง โซล่าเซลล์
  • และอื่นๆ ฯลฯ

#AECbrand #องค์กรพัฒนาโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร