เปิดรับสมัคร-ร้านค้าโซล่าเซลล์-และช่างโซล่าเซลล์

เปิดรับสมัคร [ร้านค้าโซล่าเซลล์ และช่างโซล่าเซลล์]

เหมาะสำหรับ 

 • 1.ผู้ที่สนใจ เปิดร้านจำหน่าย โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร
 • 2.หรือผู้ที่สนใจ รับติดตั้ง โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร 
 • 3.หรือผู้ที่สนใจ ใช้สวนเกษตรของตัวเอง เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • 1.สามารถซื้อ ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ได้ในราคาขายส่งช่าง 
 • 2.สามารถซื้อ แผงโซล่าเซลล์ ได้ในราคาขายส่งช่าง 
 • 3.สามารถซื้อ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ ได้ในราคาขายส่งช่าง 

อบรมโซล่าเซลล์ รับใบประกาศณียบัตร ช่างโซล่าเซลล์

อบรมหลักสูตร-โซล่าเซลล์ภาคปฏิบัติ

คุณสมบัติ ผู้สมัคร 

 • 1.ผ่านการ อบรม หลักสูตร โซล่าเซลล์ ภาคปฏิบัติ จาก บจก. PEA ENCOM SMART SOLOTION (บริษัทในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

หมายเหตุ เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ผู้เข้าอบรมโซล่าเซลล์ ภาคปฏิบัติ | ได้มีโอกาส ในการนำความรู้ที่ได้ จากการเรียน ไปใช้ในการประกอบอาชีพช่างโซล่าเซลล์ หรือเปิดเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ของตัวเองได้

 • Why ทำไม? ถึงมองว่าโซล่าเซลล์ เป็นโอกาสในการทำเงิน ในปัจจุบันนี้

 • เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ทั้งค่าน้ำมัน และค่าไฟ มีราคาที่แพงขึ้น! ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบกันเป็นวงกว้าง
 • ดังนั้นในตอนนี้ ทุกๆคน ต่างก็หันมาให้ความสนใจในการติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อลดรายจ่ายค่าไฟลง
 • จึงนับเป็นโอกาสทองของคน ที่จะเข้ามาทำมาธุรกิจโซล่าเซลล์ เพราะมีคนสนใจ ที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ กันเป็นจำนวนมาก

สมัครตัวแทนจำหน่าย-โซล่าเซลล์

Contact AECbrand Solarcell