คุณสมบัติตัวแทนจำหน่าย-ช่องยูทูปพี่หมีโซล่าเซลล์

 ★ คุณสมบัติของ ตัวแทนจำหน่าย โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร

✅ 1.ประกอบอาชีพ เป็นเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ฯลฯ ✅ 2.ประกอบอาชีพ เป็นช่างด้านการเกษตร, ช่างโซล่าเซลล์ ✅ 3. ประกอบอาชีพ เป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร

ช่องยูทูป-พี่หมีโซล่าเซลล์

ช่องยูทูปแชนแนล “พี่หมีโซล่าเซลล์” 

ช่องยูทูปแชนแนล พี่หมีโซล่าเซลล์ : เกิดจากการรวมกลุ่มกันของทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับ โรงงานผู้ผลิต นวัตกรรมประหยัดพลังงานของไทย ( ในโครงการ Smart Tech )  เพื่อช่วยกันพัฒนา นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย โรงงานอุตสาหกรรมไทย-ในโครงการ-Smart-Tech-พี่หมีโซล่าเซลล์

กลุ่มผู้พัฒนา นวัตกรรมโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร 

นวัตกรรมโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร จากช่องยูทูปพี่หมีโซล่าเซลล์ ได้รับการพัฒนาโดย สปอนเซอร์ใหญ่ของช่อง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสากรรมไทย ( ในโครงการ Smart Tech ) และกลุ่มโรงอุตสาหกรรมชั้นนำจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ นวัตกรรมโซล่าเซลล์ ในแขนงต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์, ปั๊มน้ำบาดาลโซล่าเซลล์, ระบบ IOT อินเทอร์เน็ตออฟธิง เป็นต้น ฯลฯ

ตัวอย่าง สินค้า นวัตกรรมโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร

ปั๊มน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์, ปั๊มน้ำบาดาลโซล่าเซลล์, โซล่าบ็อกซ์ ชุดนอนนาโซล่าเซลล์, ระบบ Off Grid สำหรับใช้ในเถียงนา และพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ฯลฯ สินค้าโซล่าเซลล์ รีวิวลูกค้า-ปั๊มโซล่าเซลล์-AEC-brand

★ ขั้นตอนการติดต่อ เพื่อสมัครตัวแทนจำหน่าย โซล่าเซลล์

แนะนำชื่อ ที่อยู่ จังหวัด และเบอร์โทรกลับ พร้อมทั้งแจ้งความต้องการกลับมาที่ไลน์ไอดี @AECbrand พิมพ์คำว่า สนใจสมัครตัวแทน เพื่อช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยี ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย

“ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับ ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตรกร คลิ๊กที่นี่”

ติดต่อสอบถาม-ทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่