ไฮบริด โซล่า อินเวอร์เตอร์ 3.5 kW | ใช้กับปั้มน้ำไฟบ้าน หรือ แอร์ 9,000-24,000 BTU ได้ #BARD #SOLARCELL #CHATGPT


4.ตู้อินเวอร์เตอร์-ออฟกริดไฮบริด-ใช้ร่วมกับไฟบ้าน-P1

4.ตู้อินเวอร์เตอร์-ออฟกริดไฮบริด-ใช้ร่วมกับไฟบ้าน-P2

4.ตู้อินเวอร์เตอร์ ออฟกริดไฮบริด-ใช้ร่วมกับไฟบ้าน-P3

4.ตู้อินเวอร์เตอร์ ออฟกริดไฮบริด-ใช้ร่วมกับไฟบ้าน-P4

4.ตู้อินเวอร์เตอร์ ออฟกริดไฮบริด-ใช้ร่วมกับไฟบ้าน-P5

4.ตู้อินเวอร์เตอร์ ออฟกริดไฮบริด-ใช้ร่วมกับไฟบ้าน-P6

4.ตู้อินเวอร์เตอร์ ออฟกริดไฮบริด-ใช้ร่วมกับไฟบ้าน-P7

4.ตู้อินเวอร์เตอร์ ออฟกริดไฮบริด-ใช้ร่วมกับไฟบ้าน-P8

P9-Company_Profile-AEC_EXPORT